Prawo Spadkowe

Spadek – usługi adwokata

Podział spadku jest jednym z najważniejszych elementów procesu dziedziczenia majątku. Zasady dotyczące tej kwestii reguluje Kodeks cywilny. Często dziedziczenie i podział spadku są przedmiotem sporu, w związku z czym konieczna jest pomoc adwokata. Zdarza się tak szczególnie w przypadku, gdy dziedziców jest wielu, a spadkodawca nie zostawił testamentu. Jeśli są Państwo w takiej sytuacji, zapraszam do skorzystania z usług mojej kancelarii w Gliwicach. Zapewniamy kompleksowe wsparcie oraz pomoc prawną w sprawach spadkowych, które wymagają nie tylko dużej wiedzy, ale też odpowiedniego podejścia, taktu i dyskrecji. Osoby, które straciły kogoś bliskiego, są bowiem w szczególnej sytuacji, wymagającej pomocy kogoś życzliwego oraz kompetentnego.

Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zachowek

Prawo spadkowe jest jedną z gałęzi prawa cywilnego. To zbiór przepisów regulujących dziedziczenie i podział majątku po zmarłym. Pierwszy etapem postępowania spadkowego jest stwierdzenie nabycia spadku. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy. W celu udowodnienia swoich praw do spadku spadkobierca powinien uzyskać potwierdzenie urzędowe tego faktu, czyli sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Bliscy osoby zmarłej, którzy zostali wydziedziczeni, mogą ubiegać się o zachowek. Instytucja ta ma na celu ochronę określonego kręgu spadkobierców przed krzywdzącym rozporządzeniem majątkiem przez spadkobiercę.

Ostatni etap postępowania to dział spadku. Ma na celu podział majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców. Może być dokonany na drodze polubownego porozumienia lub w postępowaniu przed sądem. Jako adwokat służę pomocą w obu przypadkach.

Oferuję Klientom kompleksowe wsparcie we wszystkich wymienionych powyżej sprawach. Specjalizuję się w prawie spadkowym, a co za tym idzie mam szeroką wiedzę w tym zakresie. Osoby potrzebujące moje pomocy zachęcam do kontaktu z kancelarią.


Projekt oraz wykonanie strony
Advélo & dizajnnaobcasach.pl
  © Copyright by kancelariaschreiber.pl All rights reserved

porno abd porno bing